PROJECTE EDUCATIU

MANYANET EDUCACIÓ I FAMíLIA

 

Sant Josep Manyanet va tenir la intuïció d’unir aquests dos conceptes en una síntesi: afavorir que l’escola sigui un entorn amb clima familiar per educar el cor i l’intel·lecte dels infants. D’aquesta manera, inspirant-se en la Sagrada Família de Natzaret, ell va donar resposta a una urgència social, basant-se en la idea que el bon clima on un és educat és bàsic per a la seva formació integral i és el camí per a la transformació social, a través de les famílies.

Arrelats en la missió, i projectats en la nostra visió, promovem un estil educatiu manaynetià que es concerta en el Compromís educatiu Manyanet.

Les comunitats educatives manyanetianes es comprometen a

 • Preparar i acompanyar els alumnes mitjançant programes, metodologies i activitats que promoguin el creixement personal, l’excel·lència acadèmica i el servei als altres;
 • fomentar el creixement intel·lectual, físic, espiritual, emocional i social;
 • promoure la inclusió de tots els membres de la comunitat;
 • i encarnar els valors manyanetians de l’acollida, el respecte, la humilitat, la corresponsabilitat, la coherència, i l’ambient de treball creatiu, i de convivència en què la institució es fonamenta.

L’EDUCACIÓ DEL COR I L’INTEL·LECTE

 

A les escoles Manyanet promovem tot allò que va encaminat a que tots els alumnes arribin a ser persones en el sentit més complert de la paraula. De manera que:

 

 • Puguin seguir aprenent al llarg de la seva vida, i posin el coneixement al servei d’una vida més justa i solidària.
 • Sàpiguen afrontar les dificultats, aprendre dels errors i seguir creixent i aprenent des de les seves capacitats i aptituds
 • Es reconeguin a si mateixos com a éssers únics, autònoms i lliures, i això els responsabilitzi del seu projecte vital i de la necessària aportació a la vida dels altres i la del planeta.
 • Es puguin comunicar globalment i responsablement (amb tots els mitjans, canals i tecnologies), de forma crítica i humanitzadora
 • Siguin sensibles als altres, responsables de contribuir al bé comú mitjançant la participació activa en la millora de la societat.
 • Esdevinguin bons ciutadans, més compromesos i cristians per un món millor.
 • Siguin respectuosos per ser capaços de conviure en la diversitat i en pau.
 • Sàpiguen ser generosos per aportar les seves capacitats i coneixements, responsables per col·laborar en l’ajuda mútua.

 

El projecte educatiu Manyanet per promoure aquest estil de persona entre tots els alumnes posa especial atenció en el clima relacional, les metodologies i les eines didàctiques. Així doncs:

 

 • Promovem un clima d’aprenentatge i utilitzem els recursos necessaris perquè l’aprenentatge sigui possible de diverses maneres, promovent i consolidant habilitats intel·lectuals i hàbits operatius a partir de programes i metodologies adequades.
 • Cuidem l’ambient de convivència, l’estètica, l’ordre, els materials pedagògics que s’ofereixen als alumnes.
 • Mantenim un ambient on el treball, l’esforç, l’agraïment i la senzillesa són la base per a l’aprenentatge de saber ser, saber fer, saber estar i saber conviure
 • Posem la innovació pedagògica al servei de la creativitat i l’excel·lència de tots i cadascun dels alumnes. Perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats.
 • Ajudem a descobrir, a cada alumne el valor de la dignitat humana, en si mateix i en totes les persones, pel fet de ser estimats per Déu. Per això potenciem la dimensió espiritual de cada alumne.
 • Eduquem els nostres alumnes perquè puguin establir la seva veritable escala de valors i perquè sàpiguen utilitzar-la com a criteri de vida que orienti les seves actituds i conductes en tots els àmbits
 • Eduquem els nostres alumnes en la convivència plural i pacífica. Cultivem la capacitat de reconeixement i valoració de la diversitat i, treballem els valors culturals i lingüístics propis, i per al coneixement i ús de llengües i mitjans de comunicació diversos (mitjans tecnològics) de forma crítica i humanitzadora.
 • Eduquem els nostres alumnes en la sensibilitat cap als altres, des d’una lectura crítica i sensible de la realitat, i els facilitem experiències dins i fora de les escoles
 • Fomentem el respecte com a base per a l’educació i mitjà de convivència.
 • Eduquem a tots i cada un dels alumnes en la generositat per aportar les seves capacitats i qualitats, per fer créixer el coneixement individual i compartit, en un clima d’ajuda mútua i de responsabilitat assumida personal i col·lectivament.
 • Ajudem els nostres alumnes a ser millors persones.

CONCRECIONS METODOLÒGIQUES DE LA PEDAGOGIA MANYANETIANA

 

 

Per fer possible l’educació integral dels nostres alumnes com a persones responsables, sensibles, participatives, compromeses, respectuoses, i generoses. Fem:

 • Grups Cooperatius
 • Assemblees de classe
 • Gestió social / emocional de l’aula
 • Tutories
 • Formació religiosa i de la interioritat

Per educar alumnes autònoms, competents, estratègics, conscients, amb capacitat d’aprendre dels errors i d’afrontar dificultats. Fem:

 • Treball per projectes
 • Treball amb les TIC i les TAC
 • Experimentació i recerca
 • Projectes ABP i Aps
 • Participació en certàmens, concursos…
 • Estades a l’estranger

L’ESCOLA I LA FAMÍLIA

 

 • A les nostres escoles la relació escola/família ocupa un lloc destacat mitjançant: La relació fluida amb els pares i les mares a través de la comunicació personal (entrevistes, reunions…) de la plataforma digital i les xarxes socials; el programa FEAC (Família/escola, Acció Compartida); la participació conjunta en accions solidàries (Manyanet Solidari); i la participació de les famílies en les diverses activitats que cada escola organitza al llarg del curs.
 • Les escoles Manyanet són centres educatius cristians: Ofereixen l’educació religiosa cristiana, catòlica integrada dins el currículum mitjançant l’àrea de religió i viscuda en la vida quotidiana com un apropament a la dimensió d’interioritat i de solidaritat de totes les persones.
 • Les nostres escoles compten amb més de 300 professionals de diversos àmbits, i amb capacitació provada (organitzats en les 8 comunitats educatives) que estan en procés de reflexió – formació – acció docent en xarxa, per a la millora continuada de la seva competència i, per tant de l’acció educativa que porten a terme.

EXTRAESCOLARS: COMPLETANT l’EDUCACIÓ

 

L’oferta extraescolar de les nostres escoles completa els nostres objectius i aporta de forma més aprofundida i lúdica altres possibilitats d’aprenentatges en:

 • Educació musical: Escola de música o Banda
 • Educació multilingüe: Manyanet Idiomes (Anglès, Alemany, Francès…)
 • Educació esportiva: Bàsquet, futbol, natació, handbol, patinatge, dansa, …
 • Educació cristiana: catequesi, grups solidaris, celebracions familiars
 • Educació lúdic-cognitiva: Robòtica, escacs, etc.