Missió, Visió i Valors

El nostre model d’escola acull i educa infants, nens, nenes i joves en un clima familiar inspirat en la Sagrada Família de Natzaret.

Oferim una formació integral amb la fusió de la cultura del cor i de la intel·ligència. Orientada pels valors universals humans i cristians, perquè els alumnes vagin madurant com a persones actives en la transformació i millora de les famílies i de la societat. Eduquem per a construir un món més equitatiu, solidari, generós i compromès en pau; cuidant de la casa comú al servei de les persones.

Les escoles Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat humana de les persones, de la formació i de les relacions, que establim en el si de les nostres comunitats educatives i amb el nostre entorn més proper. En tot aquest procés l’acompanyament i el suport és un punt clau. Mitjançant les tutories personalitzades, s’ha implementat el rol del nou educador competent i socialitzador amb els seus alumnes per assessorar i ajudar a discernir en la presa de decisions. Promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible. Som escoles dinàmiques i innovadores , que s’adapten a les noves necessitats sorgides en la nostra societat.

Volem convertir-nos en referents dins la nostra societat, com a comunitats d’aprenentatge innovadores i creatives, que propicien la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentatge actiu, crític i creatiu. La finalitat és formar-los per aconseguir persones conscients, virtuoses, autònomes i competents que puguin conduir la seva pròpia vida i es comprometin a generar unes relacions més humanes i inclusives al seu voltant i un món millor. El sentit de la vida, l’espiritualitat i la interioritat que la nostra fe cristiana ens aporta complementen el procés.

A nivell pedagògic, les nostres escoles estan caracteritzades per:

Aprenentatge actiu i significatiu: Learning by doing. L’alumnat és al centre de tot aquest procés. Això ajuda a personalitzar l’aprenentatge i fer-lo actiu. Els nostres projectes de comprensió estan dissenyats a partir de problemes reals. 

Innovació educativa:  Estimulant des de ben petits les seves capacitats i ajudant a desenvolupar i potenciar les intel·ligències múltiples de cadascú  per aconseguir , mitjançant les metodologies interactives un assoliment total del procés d’aprenentatge. La interdisciplinarietat i la transversalitat presenten reptes constants a l’alumnat.

Educació en valors:  Formació de la intel·ligència emocional i comunicativa, espiritual, tutorial, tecnològica i mediàtica, una formació des de i, per al canvi metodològic o didàctic, per aconseguir profunds canvis de mentalitat i el desenvolupament ple de cada persona. Eduquem en la pluralitat, la convivència, la generositat, el respecte, etc. En definitiva, en aquelles virtuts i valors universals i cristians de respecte i sensibilitat vers els altres.

Pensament crític: Treballem l’aprenentatge basat en el pensament desenvolupant habilitats de pensament crítiques, de predicció, evidència i causa que els ajuden a resoldre problemes, prendre decisions, organitzar i classificar i, alhora desenvolupar la seva creativitat.

Al llarg de tot el procés, el professorat els acompanya permanentment fent un seguiment constantment personalitzat i tenint cura  de que tot flueixi de forma natural.

                                                                       

                                                                          “ Eduquem el cor i l’intel·lecte”

                                     

 

Aprenentatge actiu i significatiu
100%
Educació en valors
100%
Innovació Educativa
100%
Pensament crític
100%