MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

Acollir i educar infants, nens, nenes i joves en un clima familiar inspirat en la Sagrada Família de Natzaret.

Oferir una formació integral (la cultura del cor i de la intel·ligència ). Orientats pels valors evangèlics, perquè els alumnes vagin madurant com a persones actives en la transformació i millora de les famílies i de la societat.

Les escoles Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat humana de les persones, de la formació i de les relacions que establim en el si de les nostres comunitats educatives.

Volem convertir-nos en referents dins la nostra societat, com a comunitats d’aprenentatge innovadores que propicien la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentatge actiu, crític i creatiu per potenciar persones conscients, autònomes i competents que puguin conduir la seva pròpia vida i comprometre’s en la generació d’unes relacions més humanes i un món millor.