Emocions Manyanet

La intel•ligència emocional a l’escola

Ja fa quatre anys de l’estrena de la pel•lícula Del revés (Inside Out) de Disney-Pixar, un film adreçat especialment al públic infantil i adolescent que posava en primer pla la importància d’entendre com funcionen les emocions. I no només, això, sinó els beneficis d’una bona gestió.
La Diada de Sant Jordi de 2017 va tenir com a protagonista en el sector infantil el llibre El monstruo de colores. Un exercici fantàstic per a que els més menuts s’iniciïn en la identificació de les emocions que ells mateixos comencen a experimentar.
D’aleshores ençà és molt comú veure ambdues propostes a biblioteques i escoles.

No obstant, les Escoles Manyanet fa molts anys enrere que treballen la identificació i la gestió de les emocions dels alumnes amb la aplicació de diverses tècniques com, per exemple, les intel•ligències múltiples, els projectes grupals específics i la formació mitjançant conferències d’especialistes.

Quan parlem d’intel•ligència emocional ens hem de referir necessàriament a Daniel Goleman, autor del llibre: Emotional Intelligence (1995). Goleman afirma que podem definir la intel•ligència emocional com la capacitat per reconèixer sentiments propis i aliens i, alhora, l’habilitat per gestionar-los. A més es pot organitzar en cinc capacitats bàsiques: conèixer les emocions i sentiments propis, manejar-los, reconèixer-los, crear la pròpia motivació, i gestionar les relacions.

Alguns dels beneficis més destacables que s’obtenen de treballar la intel•ligència emocional a l’escola són:
1. Potenciar la autoconfiança i creure en les pròpies capacitats de l’alumne
2. Augment de la curiositat per la descoberta constant
3. Multiplicar la sensació de sentir-se capaç i eficaç i, molt important, tenir clara la intencionalitat de les accions
4. Gestionar i desenvolupar l’autocontrol
5. Relacionar-se amb el grup des del respecte i la perspectiva d’iguals
6. Incrementar la capacitat de comunicar-se amb els demés, alumnes i professors i, per extensió, amb el seu entorn immediat
7. Veure els beneficis de la cooperació amb els altres

En el curs que és a punt de concloure hem treballat la intel•ligència emocional dels alumnes des de molts punts de vista i adaptant-la al seu nivell de desenvolupament.
I seguirem fent-ho perquè hi creiem fermament.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *