Ecopatrulla

El paper de l’escola vers el respecte al medi ambient

Encara que costi de creure han sorgit darrerament diversos líders polítics mundials –Donald Trump- que neguen el canvi climàtic i es neguen a signar acords que redueixen l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
Des de l’escola la tasca pedagògica vers la sostenibilitat i el respecte al medi ambient és, en aquests temps que corren, més important que mai.

I més encara si ens fixem en l’últim informe Educació ecosocial (Icaria / FUHEM ecosocial, 2017),sobre la situació del món elaborat pel Worldwatch Institute. L’informe es proposa desmuntar el que consideren una ignorància ecològica mitjançant una intensa educació des de l’escola.
L’anomenada ecoeducació suposa un tomb a l’ensenyament memorística tradicional i una aposta per un aprenentatge dependent de la Terra, més crític, creatiu i participatiu: “Els alumnes aprenen activament, treballant en projectes col•laboratius, rebent orientació dels experts locals i presentant les seves conclusions a la comunitat. Això els permet no només aprendre, sinó internalitzar profundament els desafiaments -i les solucions- a la crisi de sostenibilitat a la qual s’enfronten “.

Les Escoles Manyanet fa moltes dècades que segueix aquest plantejament en l’ensenyament i han incorporat el respecte al medi ambient i la sensibilització ecològica en el seu corpus pedagògic. Es fa arribar als alumnes, per exemple, amb diverses eines com pot ser la realització de projectes en grup, sortides a centres naturals, campanyes, etc.
En aquest sentit, el currículum ecosocial es visualitza en tots els continguts, activitats i espais del centre: des del projecte educatiu a l’aula; des dels espais interiors a l’hort; i des de la cuina al menjador. El plantejament és, doncs, transversal.

Finalment, us volem recomanar una llibre sobre l’alimentació escolar Agroecologia escolar, de Germán Llerena i Mariona Espinet (Pol-len 2017), impulsors del grup de Sant Cugat al voltant de l’educació per a la sostenibilitat al llarg de tota la vida.
També en aquest cas el pensament sistèmic s’articula amb la reflexió ètica, el natural amb el social i l’equitat socioecològica amb la justícia climàtica.

Ara que s’aproximen les festes de Nadal és un bon moment per reflexionar sobre la quantitat de residus que s’hi generen i sobre la tria d’un avet natural o l’aprofitament d’algun que ja hàgim utilitzat.

¡Bones festes!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *