Happy Laughing Baby Girl Laying On Sand Beach

Guia per avaluar el curs i aprofitar les vacances

Ja ha arribat el dia de deixar enrere un nou curs, acomiadar-se de professors i amics i fer una valoració del curs. A més, l’àmbit família ha de front a un gran repte. Gestionar el temps amb les nostres fills i enfortir, encara més, els nostres lligams.

Us deixem 4 mesures molt senzilles que podeu implementar per ajudar-vos en aquest trànsit:

1. Valorar el curs escolar finalitzat
El primer pas que els pares s’han de plantejar és valorar la marxa dels seus fills en el curs recentment finalitzat. Òbviament, la reunió amb el professorat de tancament de curs i les seves recomanacions seran cabdals en aquesta anàlisi, que ens permetrà conèixer les fortaleses i debilitats i els coneixements més importants treballats.
A més, el resultat d’aquesta valoració determinarà el plantejament general i les activitats concretes que vulguem desenvolupar durant l’estiu.

2. Un pla variat i flexible
No existeix un pla d’activitats estàndard adequat per a totes les famílies i nens. No obstant, sí que es poden recomanar una sèrie de criteris genèrics, com ara mantenir hàbits de treball o rutines setmanals que combinin descans i activitats de tipologies diferent.
Tot plegat, de manera flexible i sense rigideses.
Si és necessari que el fill reforci conceptes o habilitats cognitives durant l’estiu caldria buscar-ne algunes que estimulin la iniciativa personal, la seva imaginació i creativitat.
Per exemple, les escoles treballen cada cop més les matemàtiques, física i ciència de manera creativa i, fins i tot, a l’aire lliure.
Deixeu-vos assessorar pel professorat del centre docent.

3. Nombre d’activitats variat i raonable
Aquest aspecte és força important i parla d’extrems. No és recomanable saturar el nen amb activitats diàries llarguíssimes i amb un ritme molt exigent que el cansin en excés ni una desconnexió total del treball físic i mental. Les vacances d’estiu serveixen per gaudir del seu temps lliure, fer activitats del seu interès i, fins i tot, avorrir-se. Avorrir-se, coincideixen els experts, no és pas dolent. Al contrari, estimula la seva creativitat i iniciativa.
La varietat de les activitats és essencial i han de ser estimulats i motivadores.

4. Horaris sí, però flexibles
Durant tot l’any els alumnes han de seguir un estricte horari escolar i familiar: entrada i sortida de l’escola, activitats extraescolars, estudi, feines, dinar, sopar, dormir…
A l’època estival aquest escenari desapareix i es transforma radicalment. El criteri general és que els horaris familiars han de seguir existint i les activitats programades determinaran en gran mesura el seu temps de lleure. A més, hem de tenir en compte el temps dedicat a les activitats passives com, per exemple, veure la televisió o jugar a la consola. No obstant, no hem de convertir la gestió del temps en un problema i ha de ser flexible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *