Robotica Educativa

Aproximació a la robòtica educativa

Moltes escoles a Catalunya, entre elles els centres Manyanet, han introduït, o estan en procés de fer-ho, la robòtica entre les matèries impartides als alumnes. Aquest fenomen és comú a d’altres països, com els Estats Units i Austràlia.

Una de les primeres consideracions que hem de tenir en compte de l’anomenada robòtica educativa s’adapta, òbviament, a l’edat dels alumnes i al cicle escolar corresponent: infantil (de 3 a 6 anys), primària (de 6 a 12 anys) i ESO (de 12 a 16 anys).

Els més petits és molt probable que hagin jugat o coneguin el Bee-bot, un robot en forma d’abella que pot ser programable per moure’l. Per exemple, li poden dir on ha d’anar gràcies a uns botons que té a l’esquena. El Bee-bot pot anar endavant, enrere, girar a dreta i esquerra, restar en estat de pausa o se li pot esborrar el programa.
L’objectiu del Bee-bot és iniciar els més petits en la programació d’un robot.

S’imparteixi en el grup d’edat que sigui, els professionals de l’àmbit educatiu defensen que la robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinàri que potencia el desenvolupament d’habilitats i competències en els alumnes.
Algunes de les àrees que es treballen amb la robòtica són les ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques.
No obstant, els experts també coincideixen que és contraproduent emprar la robòtica únicament com a eina d’ensenyament en aquestes matèries. La recomanació és utilitzar-la com a element de socialització. A més, s’està usant en temes de terapia amb nens amb necessitats educatives especials.

Cal afegir, així mateix, que els alumnes desenvolupen i impulsen les seves habilitats i les competències correctament si es plantegen les activitats com a reptes que cal resoldre en grup. És el grup l’encarregat d’aportar solucions consensuades entre tots els alumnes.
És d’aquesta manera que es treballen aspectes com:
-Treball en equip
-Lideratge
-Aprenentatge a partir dels errors
-Emprenedoria
-Aplicació pràctica inmediata dels conceptes teòrics estudiats
Tanmateix, està demostrat que la robòtica educativa fomenta el pensament crític, el creatiu i el computacional per mitjà del disseny, la construcció i la programació de robots.

L’objectiu final de la robòtica educativa no és assolir que els alumnes siguin experts en programació informàtica aplicada, sinó que entenguin com es programen i es familiaritzin amb els dispositius programables. Un altre aspecte positiu és que la robòtica forma part de l’ecosistema digital que envolta ja masivament la nostra societat, és a dir, ordinadors, telèfons mòbils, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *