Jornadas1

Les Jornades Manyanetianas 2016: La innovació en marxa!

Els dies 11,12 i 13 d’abril es van reunir a Begues un grup de gairebé 50 persones, mestres, professors i directius de les vuit escoles manyanetianas per formar-se i intercanviar reflexions i processos d’innovació que ja s’estan duent a terme en cadascun dels col·legis.

Durant les jornades es va tractar fonamentalment de tres temes clau: les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge cooperatiu i l’avaluació competencial. Aquests eixos temàtics es van treballar separadament per etapes (educació infantil, primària i secundària) i el tema del lideratge d’equips docents es va tractar conjuntament.

Les Jornades manyanetianas són una necessitat perquè els docents prenguin consciència de la tasca conjunta que tenim encarregada i de la necessitat de posar la innovació pedagògica al servei de les nostres comunitats escolars

Les intel·ligències múltiples és la teoria neuropsicològica de Howard Gardner que defensa que no només tenim un tipus d’intel·ligència. L’aplicació pedagògica d’aquesta manera d’entendre l’aprenentatge ens insta a oferir als nostres alumnes activitats molt diferents perquè cada un, des de les seves habilitats pugui accedir a l’aprenentatge i desenvolupar-se integralment.

L’aprenentatge cooperatiu és un enfocament del treball escolar que posa l’èmfasi en la cooperació entre persones, no en la competició ni en la indiferència. Per tant és una molt bona manera d’estimular l’aprenentatge unit als valors que volem promoure en els nostres alumnes.

L’avaluació competencial és la forma més ajustada que cada alumne tingui consciència del seu propi procés d’aprenentatge, i pugui gestionar-lo. La reflexió sobre les pròpies competències o habilitats i sobre els èxits i errors del procés d’aprenentatge implica una determinada forma d’avaluar per als alumnes i per als mateixos professors.

Sobre el nivell de domini i aplicació d’aquestes metodologies i enfocaments pedagògics es van constatar diferències entre els centres, però també es va poder constatar que en tots ells l’aposta per la innovació i els canvis conjunts de la xarxa de col·legis és una voluntat ferma i assumida. Així mateix es va anar prenent consciència que per impulsar aquests canvis pedagògics cal un equip de persones amb capacitat de lideratge i amb un fort compromís amb la missió i la visió Manyanetianes.

jornades2

 

L’equip que va preparar les Jornades manyanetianas estava integrat per mestres i professores de dos dels nostres col·legis, que mitjançant exercicis molt pràctics i exemples d’aula van ajudar als assistents a tenir la idees més clares sobre els eixos d’innovació pedagògics. Per a alguns dels assistents van ser una crida a formar-se més a fons, per a altres, una oportunitat de contrastar i per a tots, una ocasió de sentir-se part de la xarxa de col·legis Manyanet.

Per acabar, es va convidar als assistents, acompanyats dels directors generals, a fer una reflexió final, que vam presentar com a ofrenes a l’eucaristia presidida pel pare general Jesús Díaz.

Aquestes són algunes de les propostes que van sorgir

  • Potenciar l’aprenentatge servei entre els alumnes de les diferents etapes per guanyar en valors, responsabilitat, col·laboració …
  • Impulsar la creativitat i la il·lusió entre els alumnes i els professors.
  • Promoure la innovació amb paciència, acceptant les dificultats, aprendre d’elles i així millorar constantment.
  • Proporcionar suport i temps als equips de professors per treballar cooperativament en la preparació de projectes aplicant noves metodologies.
  • Avaluar en positiu: mitjançant la coavaluació i autoavaluació dels alumnes, del professorat i de l’equip directiu.

Les Jornades manyanetianas sempre han estat un moment de trobada, però ara més que mai són una necessitat perquè els docents prenguin consciència de la tasca conjunta que tenim encarregada i de la necessitat de posar la innovació pedagògica al servei de les nostres comunitats escolars.

 

Anna Ramis

Coordinadora pedagògica de l’equip de Titularitat dels col·legis Pare Manyanet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *