Lectura3

Els projectes d’Aprenentatge Servei a les escoles Manyanet

L’Aprenentatge Servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Urie Bronfenbrenner, psicòleg del desenvolupament (Moscou 1917- Nova York 2005) va publicar en els anys setanta un llibre “L’ecologia del desenvolupament humà” important per la seva defensa de la cura com a experiència educativa fonamental i també perquè, sense anomenar-lo, està parlant del que avui coneixem com a Aprenentatge Servei.

“En l’actualitat, una persona de divuit anys pot completar els seus estudis secundaris sense haver hagut de fer mai un treball del qual depengués realment una altra persona. (…) L’escola, que és l’entorn que té la principal responsabilitat de preparar els joves per que participin d’una manera eficaç en la vida adulta, no dóna suficients oportunitats perquè es produeixi aquest aprenentatge. Això no seria impossible d’aconseguir. Durant diversos anys, he defensat la introducció a les escoles, els primers cursos des d’ara, el que he anomenat un currículum per tenir cura”.

L’Aprenentatge Servei vincula l’adquisició de coneixements amb el servei a la comunitat. Per això, pot jugar un paper clau en la formació d’una ciutadania participativa i compromesa a treball en favor del bé comú.

Els projectes d’Aprenentatge Servei aporten sentit als aprenentatges que fan els alumnes perquè del seu bon domini competencial es desprèn una millor acció de servei local, la reflexió crítica sobre la realitat, mirada global i la implicació política, ètica i cristiana.

Les escoles manyanetianes estem incorporant projectes d’Aprenentatge Servei a les metodologies de treball a l’aula. O reconvertint experiències de voluntariat que ja tenim, o vinculant projectes d’aprenentatge a accions de servei real a persones de l’entorn. Un dels exemples més generalitzats són les parelles lectores, on un alumne més gran (del Curs superior de Primària, o de l’ ESO) apadrina i ajuda en l’aprenentatge lector d’un alumne petit (de primer de Primària).

Aquest article s’ha escrit a partir de la lectura i consulta de:

https://apsvalors.wordpress.com/2016/02/09/laps-una-experiencia-glocal/https://apsvalors.wordpress.com/2015/09/14/curriculum-per-cuidar/http://aprendizajeservicio.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *