H1C9679

Escoles Manyanet i famílies: una relació de proximitat

Les escoles Manyanet, inspirades en els principis del Pare Manyanet, acollim i eduquem infants, nens, nenes i joves en un clima familiar basat en la Família de Natzaret. La nostra voluntat és oferir una formació integral (la cultura del cor i de la intel·ligència ) i per això volem ser reconegudes per: la qualitat humana de les persones, la formació i les relacions que establim en el si de les nostres comunitats educatives.

Per això tenim com un dels valors en els quals es fonamenta la nostra visió, la Sagrada Família de Natzaret, una icona del clima relacional que volem i procurem en els nostres centres. I per aquest mateix motiu també promovem les iniciatives necessàries per fomentar la coherència educativa entre les famílies i l’escola. La relació que a les escoles Manyanet volem tenir amb els pares i les mares dels nostres alumnes és una relació de confiança i de proximitat.

Amb aquesta finalitat, els plans de formació dels docents de les nostres escoles contemplen la capacitació dels tutors per ser millors comunicadors, i tenir habilitats dialògiques. I dels directius per saber treure el màxim profit de l’enorme capital social que és el col·lectiu dels pares i dels exalumnes i de les seves associacions.

Un dels àmbits de més col·laboració i que fomenta les relacions entre els mateixos pares dels alumnes, són les AMPAs. A partir del seu bon funcionament poden generar un clima afavoridor de valors i relacions positives entre els diversos membres de la comunitat escolar.

L’establiment de vincles de confiança suposa molt més que la participació a les extraescolars, l’assistència a les reunions o les entrevistes amb els tutors al llarg de l’escolaritat dels fills. Per part de les famílies significa la participació en les activitats que l’escola proposa, el suport a les activitats que els fills fan, tant pel que fa a aprenentatges com a les més lúdiques, i la voluntat d’entesa i de comunicació franca amb els mestres i professors.

Els pares i les mares som els primers responsables de l’educació dels nostres fills, i cal una entesa amb els docents per fer una tasca coherent, sobretot en hàbits, actituds i valors. Tanmateix avui en dia l’exercici de les funcions parentals no és fàcil, per això a les nostres escoles s’ofereix el Programa FEAC (Família Escola Acció Compartida) que és una oferta continuada de reflexió sobre la tasca educativa que compartim.

_H1C9732

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *