SAM 0921 E1450093470797

Pedagogia innovadora i clima Natzarè a les Escoles Manyanet

Dins del Pla Estratègic de les Escoles Manyanet que hem posat en marxa, la pedagogia és el que té un pes més rellevant. Si bé, és força controvertit el terme “Innovació” aplicat a la pedagogia, la nostra concepció de transformació pedagògica va en un doble sentit: formar els professionals per transformar les praxis.

IMG_1897

És a dir, a les Escoles Manyanet entenem que el motor de canvi són els docents, i per això estem apostant per la seva formació continuada. A partir de la formació rebuda i de l’estímul que suposa estar en un procés a cinc anys vista, els equips docents són els qui van introduint noves metodologies, nous enfocaments, maneres de fer que l’aprenentatge dels nostres alumnes sigui millor, i més ampli.

L’objectiu no és que els nens i nenes sàpiguen més coses, sinó que vagin esdevenint persones que:

  • Puguin seguir aprenent al llarg de la seva vida i que posin el seu coneixement al servei d’una vida més justa i solidària.
  • Sàpiguen afrontar les dificultats, aprendre dels errors i seguir creixent i aprenent des de les seves capacitats i aptituds.
  • Es reconeguin a si mateixos com a únics, autònoms i lliures, i això els responsabilitzi del seu projecte vital i de la necessària aportació a la vida dels altres i a la del planeta.
  • Es puguin comunicar global i responsablement (amb tots els mitjans o canals i tecnologies) de forma crítica i humana.
  • Siguin sensibles als altres, responsables de contribuir al bé comú mitjançant la participació activa en la millora de la societat.
  • Es comprometin com a bons ciutadans… cristians per un món millor.
  • Siguin respectuosos per ser capaços de conviure en la diversitat i en pau.
  • Aportin de manera generosa les seves capacitats i coneixements per col·laborar en l’ajuda mútua.

IMG_1947

Per fer possible aquesta educació integral dels nostres alumnes com a persones responsables, sensibles, participatives, compromeses, respectuoses, generoses, a les nostres escoles estem reforçant metodologies i activitats com: els grups cooperatius, els equips base, les assemblees de classe, les tutories…

Amb l’objectiu d’educar alumnes autònoms, competents, estratègics, conscients, amb capacitat d’aprendre dels errors i d’afrontar dificultats, promovem el treball per projectes, l’experimentació i recerca, els projectes d’ABP i ApS, la participació en certàmens, concursos i les estades a l’estranger.

En definitiva, a les Escoles Manyanet actualitzem la missió que ens va deixar Sant Josep Manyanet: Eduquem el cor i l’intel·lecte, dins d’un clima natzarè que procurem en les nostres escoles. Perquè entenem que només qui se sent respectat i apreciat pot créixer en amor i saviesa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *