SAM 0901

El Pla Estratègic Manyanet en marxa!

Les comunitats educatives de les escoles Manyanet, inspirant-se en els principis del pare Josep Manyanet, acollim eduquem infants i joves en un clima familiar, inspirat en la Família de Natzaret, amb la voluntat d’oferir-los una formació integral (la cultura del cor i de l’intel·lecte). Perquè, orientats pels valors evangèlics, vagin madurant com a persones en la transformació de les famílies i de la societat.
Aquesta és la missió que el pare Manyanet ens va deixar i que l’Equip de Titularitat de les escoles ha pres com a punt de partida en un treball amb els directius dels centres (reunits els primers dies de juliol), de cara a l’elaboració del PLA ESTRATÈGIC MANYANET.

Durant el curs passat (2014-15) vam treballar sobre els reptes que volem afrontar junts, i les respostes conjuntes que ens plantegem com a centres educatius d’una mateixa xarxa; vam redactar una primera visió de futur per als nostres centres. El fruit d’aquest treball va culminar al juliol amb una definició actualitzada de la visió del conjunt de col·legis Manyanet:

Les escoles Manyanet volem ser reconegudes per la qualitat humana de les persones, de la formació i de les relacions que establim en el si de les nostres comunitats educatives. Volem convertir-nos en referents dins la nostra societat, com a comunitats d’aprenentatge innovadores que propiciïn la mirada interior i la sensibilitat cap als altres, l’esforç i l’aprenentatge actiu, crític i creatiu per potenciar persones conscients, autònomes i competents que puguin conduir la seva pròpia vida i comprometre en la generació d’unes relacions més humanes i un món millor.

Els valors proposats
Per  planificar i fer possibles els canvis necessaris estem dissenyant un PLA ESTRATÈGIC que implica a les 8 escoles i que demana el COMPROMÍS de tots els qui integrem les comunitats educatives.
El Pla no parteix de zero, sinó que recull els passos ja donats en cadascuna de les línies, molt especialment els que es refereixen a innovació pedagògica. Així, seguint els quatre eixos que Jaques Delors va formular a l’informe sobre l’Educació en l’any 1996 “Educació: Hi ha un tresor amagat a dins”, els valors que proposem educar són:

PM-Post-ok.001
Al llarg d’aquest curs 2015-2016 i dels següents, anirem portant a terme les formacions i les accions necessàries per donar compliment als objectius pedagògics que ens hem plantejat. Perquè, els alumnes que ara estan a les nostres escoles hauran de viure en una societat completament diferent a l’actual, i els volem proporcionar les eines vàlides per afrontar els reptes que es trobaran. Això no és més ni menys que la resposta a la missió del Pare Manyanet i als reptes del futur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *