Captura De Pantalla 2015 05 12 A Las 13.26.31

Treballs de síntesi, de recerca, per projectes… Què m’he perdut?

Les mares i pares dels nens de les nostres aules van estudiar amb un sistema educatiu diferent. Han canviat les lleis educatives, els noms de les etapes, de les matèries, les estratègies… Això fa que, sovint, tinguin dubtes sobre el significat i l’objectiu pedagògic d’algunes de les activitats que els fills i filles els expliquen que fan a l’escola.

Algunes d’aquestes tasques culminen durant el mes de maig, un dels de major i més intensa activitat del calendari escolar. Treballs de síntesi, de recerca, per projectes… us proposem un petit glossari per ajudar-vos a transitar per aquests conceptes que, segur, en algun moment o altre apareixeran en una conversa amb els fills a casa.

 • El treball de síntesi: És un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes. Serveix per comprovar si s’ha aconseguit (i fins a quin punt) que l’alumnat sigui capaç d’emprar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per resoldre qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

11194468_1568107936804479_1873484656743984045_o

 • El projecte de recerca: Es tracta d’un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip. Tant pot afectar a un tema transversal del currículum com focalitzar-se en un àmbit determinat. L’objectiu és comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.
 • El treball de recerca: Són activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat. Busca consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un únic àmbit disciplinari, o bé pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

ProjectesCastells_LesCorts

 • El treball per projectes: Amb aquesta expressió denominem una metodologia que exemplifica els plantejaments exposats quant a l’adquisició de les competències bàsiques. Els fonaments són:
  • Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.
  • Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement, perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.
  • Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals per elaborar col·lectivament el resultat.
  • Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.
  • Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.
  • S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió, en petit i gran grup, per construir coneixement de forma compartida.

Tot plegat, un emocionant procés d’aprenentatge que els servirà per a futurs estudis i, en general, per formar-se com a persones amb més capacitats.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *